Energiforskningskonferansen 2015 – Grønn vekst og læring

GG

 

 

 

Torsdag 21. mai inviterer Forskningsrådet til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen. Kom for å oppdatere deg om den internasjonale forskningsfronten innen energi og utviklingen av lavutslippsamfunnet.

Temaet i år er grønn vekst og læring

Alle vil realisere lavutslippsamfunnet, men hva må vi lære for å komme dit? Overgangen åpner for nye markeder og teknologier som leverer lavutslippsløsninger. Hvordan skal vi bruke norsk FoU for å skape vekst og ta nye markedsandeler? Nesten null utslipp betyr at hver og en av oss må lære oss å ta i bruk nye løsninger. Som samfunn må vi også lære hvilke virkemidler som leverer stadig lavere utslipp, men hvordan får vi det til?

konferansen vil du møte aktører fra både næringsliv, forskning og myndigheter.

Energiforskningskonferansen er Forskningsrådets store konferanse for miljøvennlig energi. Her vil du blant annet få informasjon om programmene ENERGIX, CLIMIT og de 11 forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Til sammen dekker disse satsingene forskning innen CCS, energisystem, energieffektivisering og fornybar energi inkl. drivstoff.

Grunnet stor pågang på konferansen gir vi i år muligheten til å forhåndsregistrere deg, slik at du står først i køen for å få plass på konferansen når vi sender ut påmeldingsskjema i 2015.

Forhåndsregistrer deg her!

Start date:
End date:
Location: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass, Oslo