EnergiUtblick 2012

Energiutblick vänder sig till företag, myndigheter, forskare och andra offentliga och privata aktörer för vilka energifrågan har en viktig roll. Konferensen vänder sig också till universitet, högskolor och intresseorganisationer inom både energibranschen och övrigt näringsliv.

EnergiUtblick 2012

Start date:
End date:
Location: Gøteborg