Enovakonferansen Det Grønne Gullet 2013

I Europa investeres det mer enn noensinne i fornybar kraft og energieffektivisering. Vi ser konturene av en grønn revolusjon som innebærer nye muligheter og økt lønnsomhet med effektive energi- og klimaløsninger. Det Grønne Gullet skal inspirere norske bedrifter og investorer til å ta del i utviklingen som nå er i full gang i de europeiske markedene.

Start date:
End date:
Location: Trondheim