FRAMTIDENS NORGE. Framtidens bærekraft

Norge har vært en pioner på miljøfeltet, men fremstår i dag som en sinke på flere områder. Hvordan gjenvinne lederposisjonen?

Innledere:

  • Auke Lont, konsernsjef i Statnett: Fremtiden er elektrisk
  • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge: Grønn industri viser vei for en bærekraftig fremtid
  • Ditlev Engel, leder for Big Future 2025: Hvorfor Holdbar Vækst og Bæredygtighed Bliver Afgørende for Fremtidens Værdiskabelse

Panel:

  • Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver i Nordic Energy Research
  • Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona
  • Mani Hussaini, AUF
  • Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Påmelding – open to the public

Start date:
End date:
Location: Oslo, Norway