Invitasjon til Zerofrokost: Hva må til for å elektrifisere varebilsektoren?

Norge er verdensledende i elektrifisering av personbilparken, og har et mål om at 100% av personbilsalget skal være elektrisk i 2025. Norge har det samme målet for lette varebiler, og et mål om at salget av tyngre varebiler skal være 100% elektrisk innen 2030. Så langt ligger elvarebilsalget langt bak elbilsalget, med snaue 2% mot 21% på elbil. Vi diskuterer: Hva må til for å få fart i elvarebilmarkedet? Hvilke virkemidler og rammebetingelser må på plass nasjonalt og lokalt? Hva er status på leverandørsiden? Hva kan gjøres på etterspørselssiden?

11 april, 07:45 – 10:00 på Kulturhuset Youngsgate 6, Oslo.
Frokost serveres fra 07:45. Programstart 08:00.

Frokostseminaret er gratis. Påmelding gjøres ved å klikke på denne lenken, meld deg på i dag!

Foreløpig program, oppdateres løpende på denne nettsiden.

– ZERO: Hvor står vi i dag, og hva må til for å få fart i elvarebil? Torfinn Belbo, rådgiver i ZERO

– Flåteeiere vil over på elektrisk. Hva får vi til, og hva trengs for en 100% elektrisk flåte av lette kjøretøy? Veidekke holder innlegg på vegne av Norge203040-koalisjonen sin pilot GreenFleet

– Slik får vi til helt utslippsfri budtjeneste og varelevering i Oslo. Tore Alm, forretningsutvikler DønnGrønn, Transport-Formidlingen SA

– Electrifying large vans: One solution, and some challenges. Lou Jedeloo, Brand Ambassador SAIC-Maxus EV Europe, Saic Motor

– eCrafter og elektrifisering av varebiler, Håkon Wirak, Direktør Volkswagen Nyttekjøretøy, og Pål Pettersen, Produktsjef Volkswagen Nyttekjøretøy, Harald A. Møller.

– Samtale med Arnt-Gunnar Lium, Seniorrådgiver i Enova og flere: Hva kan Enova gjøre for å forbedre sine støtteprogram for nyttekjøretøy?

Samtalen ledes av ZERO

 

Start date:
End date:
Location: Kulturhuset Youngsgate 6, Oslo