Skogbränsle och bioenergisystem

Nordisk energiforskning finansierar ett fyraårigt (2011-2014) forskningsprogram ENERWOODS (Wood based energy systems from Nordic forests) kring förbättrad råvaruförsörjning och biomassaproduktion för energiändamål från de nordiska skogarna. Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogforsk deltar tillsammans med flera andra forskningsaktörer i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Syftet med detta seminarium/exkursion är att informera om programmet och diskutera praktiska aspekter kring skogsråvara och energisystem. Seminariet/exkursionen riktar sig till speciellt inbjudna beslutsfattare på olika nivåer inom skogsnäring, biobränsleindustri, myndighet eller intresseorganisation.

Start date:
End date:
Location: Örtofta, Sverige