Transnovakonferansen

For første gang inviterer Transnova til en heldags konferanse med fokus på innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger. Påfølgende dag vil det også bli holdt et søkerseminar med veiledning for de som vurderer å søke på våre program.

Start date:
End date:
Location: Trondheim, Norway