Verneombudets dag

Nordic Energy Research will be present at this year’s HMS-Tinget.

 

Tema: Hvordan skaper vi en god HMS-kultur?

PROGRAM

08.00 Registrering / Besøk hos utstillere

09.00 Åpning
Hva er kultur? Og hva er HMS-kultur?
Pellegrino Riccardi, Tverrkulturell ekspert, motivator, foredragsholder, lærer og verdensturnerende rockemusiker

09.40 HMS og sosialt ansvar
Blir arbeidsmiljøet bedre av at bedriften viser samfunnsansvar?
Sven Mollekleiv, President i Norges Røde Kors

10.10 Legger vi i Arbeidstilsynet vekt på HMS-kultur, eller er det bare HMS-avvik som gjelder?
Og hvordan forventer vi at verneombudet inkluderes i virksomhetens HMS-arbeid?
v/Katarina Øi Heidem, tilsynsleder i Arbeidstilsynet
10.30 Pause og besøk hos utstillere

10.50 Det er ikke “menneskelige feil” som forårsaker ulykker!
Et oppgjør med en lettvint tenkemåte.
Christian L. S. Rafn, rådgiver i HMS Norge

11.00 Hvordan unngå at frykt blir en del av HMS-kulturen?
Slik bygget vi en robust HMS-kultur. Hva var verneombudets rolle?
Peer Christian Anderssen, HMS- og kvalitetsdirektør i Skanska

11.30 Lunsj og besøk hos utstillere

12.20 ”Noe å strekke seg etter”
Energipause med Stamina

12.30 Hvordan blir arbeidskulturen når «ingen» er tilstede?
Fleksible arbeidsformer, tekniske løsninger og ulike typer fjernarbeid – hvordan ivareta arbeidsmiljøet?
Marianne Hauan Molstad, leder/forfatter/kurs- og foredragsholder

13.00 Hva er det mulig å få til?

Samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelse i en organisasjon med klare HMS-mål.
Audun Buseth, Hovedverneombud i Politi- og lensmannsetaten

13.30 “Skal-bare”
– hvordan bygge en god hms-kultur slik at menneskelige feil ikke får alvorlige følger?
Eli Tandberg, HMS-ansvarlig, Protan

14.00 Pause og besøk hos utstillere

14.20 Felles HMS-kultur? Men vi er jo så forskjellige…
Pellegrino Riccardi, Interaktive øvelser

15.15 “Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først”
Hvorfor skjer ulykker til tross for gode HMS-forskrifter?
Kvalitets- og HMS-kulturbygger Odd Sevland, http://www.oddsevland.no/

15.50 Avslutning
Pellegrino Riccardi

16.00    Slutt

Start date:
End date:
Location: UBC, Ullevaal Stadion