Energisystem i glesbygd

Rapporten syftar till att ge en översikt av energiförsörjningen i några valda glest befolkade områden i Norden, med fokus på småskalighet och omställning till hållbara energisystem. Rapporten innefattar Grönland och Färöarna i sin helhet, medan Island, Norge, Finland och Sverige beskrivs genom en analys av sju exemplifierande kommuner. Kommunerna är valda utifrån glesbygdsbegreppet ur ett energiperspektiv vilket både innefattar helt bortkopplade områden, kännetecknade av så kallad ö-drift-problematik samt perifera områden, ofta lokaliserade i utkanten av de nationella transmissionsnäten.

Author: Nordisk Energiforskning
Publish date: 2011-01-06
Language: Swedish

Sign up for our newsletter