Harmonisering av det nordiske elektrisitetsmarkedet 2009

Det nordiske elektrisitetsmarkedet har kommet langt i harmoniseringsprosessen. Dette skyldes en kontinuerlig sterk politisk støtte til prosjektet, og et godt samarbeidsklima mellom interessentene i markedet. Fra 1995 og fram til i dag har det nordiske elektrisitetsmarkedet utviklet seg fra å være fire nasjonale markeder til å bli ett felles nordisk marked.

Author: Elmarkedsgruppen
Publish date: 2009-01-19
Language: Norwegian

Sign up for our newsletter