Hvidbog – Elementer til en nordisk strategi for energioptimering i skibsfarten i det vestnordiske område

Belyser over for politiske systemer, interesseorganisationer og skibsfartens egne organer, hvordan den maritime sektor i Nordatlanten kan bidrage til at nedbringe de skadelige udledninger fra fossile brændstoffer.

Author: Nordic Working Group for Sparsely Populated Areas
Publish date: 2011-01-13
Language: Danish

Sign up for our newsletter