NORIA (Nordic Research and Innovation Area) Vitbok om forskning och innovation

De nordiska länderna satsar i medeltal över 3 % av BNP på FoU och ligger väl till när det gäller de viktigaste indikatorerna på forskning och innovation.

Author: Björkstrand, Gustav
Publish date: 2004-01-12
Language: Swedish

Sign up for our newsletter