Energiforskningskonferansen 2017

Forskningsrådet inviterer til Energiforskningskonferansen – årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen. Kom og bli oppdatert på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet. Delta i diskusjonen om hvordan forskning og teknologiutvikling kan stake ut veien videre for et mer bærekraftig Norge.

Vi er teknologioptimister og drømmer om at teknologi kan løse utfordringene knyttet til omstilling av energisystemet og kutt i klimagassutslippene våre store samfunnsproblemer. Men hvor fort går egentlig utviklingen? Hvor optimistiske kan vi være til bærekraftig bioenergi, batteriteknologi og nye transportløsninger? Hvilke drivere og barrierer styrer utviklingen i verden akkurat nå?

Det legges opp til 5 parallellsesjoner på konferansen:

  1. “Tips til næringslivet – hvordan skrive gode søknader til ENERGIX”
  2. “Bærekraftig biodrivstoff fra norske ressurser”
  3. “Smartgrid og digitalisering av kraftsystemene”
  4. “ENERGIX revideres – kom og gi innspill!”
  5. “Nullutslipp landtransport”
Start date:
End date:
Location: Radisson BLU Plaza, Oslo, Norway