Klimavennlig infrastruktur – veien til lavutslipp samfunnet

Energi Norge inviterer til rapportlansering, politisk debatt og sommerfest på Oslos tak.

Skal Norge være et lavutslippssamfunn i 2050 må vi legge om energiforbruket vårt – større deler av samfunnet må elektrifiseres. De store utslippene i Norge kommer fra petroleums-, industri- og transportsektoren. Hvordan reduserer vi utslippene her? Hvordan får vi til den nødvendige omleggingen i energiforbruket vårt fra fossilt til fornybart?

Partileder Jonas Gahr Støre (AP) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil dele sine visjoner for hvordan vi skal bli et lavutslippssamfunn.

Energi Norge vil legge frem en rapport om mulighetene for elektrifisering av bilfergetrafikken i Norge. Deretter inviterer vi til en bredere politisk debatt om hvordan vi kan ta kraften i bruk – til klimaets beste.

Start date:
End date:
Location: Stratos, Youngstorvet 2, Oslo, Norway