Nationella Vindkraftkonferensen 2012

Konferensen är en källa till kunskap och inspiration, en mötesplats och kontaktforum för alla aktörer i branschen, såväl befintliga som potentiella – Från projektörer, tillverkare och underleverantörer, konsulter, entreprenörer, intresse- & branschorganisationer, finansiärer, forskare till politiker, myndigheter, planerare, handläggare och tjänstemän som planerar, utreder och beviljar tillstånd för etablering av vindkraft.

Website

Start date:
End date:
Location: Kalmar, Sverige