Norden – världens smartaste energisystem. Men hur och när? Fokus på elsystemet (Almedalsveckan)

Arrangör: Nordisk Energiforskning
Dag: 4/7 2018 08:00 – 09:30
Evenemangskategori: Seminarium
Evenemangstyp: Samtal
Ämnesområde: Energi
Ämnesområde 2: Forskning
Språk: Svenska
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24

 

Beskrivning av samhällsfrågan

Mer vind- och solel är en utmaning för elsystemet. Hur möter vi visionen om stärkt nordiskt forskningssamarbete om elsystemet med bäring på världens smartaste elsystem?

Utökad information om evenemanget

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Jorma Ollila analyserat hur det nordiska energisamarbetet kan utvecklas de kommande åren. Syftet med seminariet är dialog om intresse och motiv för samnordisk forskning med fokus på elsystemets utmaningar i energiomställningen. Förändringar som utbyggd vindkraft och solel och fler utlandsförbindelser gör lösningar som starkare stamnät, energilager, smarta elnät och en utvecklad elmarknad viktig. En huvudfråga är hur samnordisk forskning kan bidra till utvecklingen av det gemensamma elsystemet.

Information på Almedalsveckan hemsida

Start date:
End date:
Location: Björkanderska, Skeppsbron 24 (Almedalsveckans)