Norden – världens smartaste energisystem. Men kan vi fortsätta flyga? (Almedalsveckan)

Arrangör: Nordisk Energiforskning
Dag: 5/7 2018 08:00 – 09:30
Evenemangskategori: Seminarium
Evenemangstyp: Samtal
Ämnesområde: Energi
Ämnesområde 2: Forskning
Språk: Svenska
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24

Beskrivning av samhällsfrågan

Klimateffektiva transporter är en gemensam nordisk utmaning. Frågan är om och hur Norden kan samarbeta i forskning för flyg med låg klimatpåverkan.

Utökad information om evenemanget

Resultaten ska användas i det pågående arbetet med att omsätta strategin för Nordisk Energiforskning i konkreta forskningsinitiativ. Frågan om klimateffektivt flyg studeras i perspektivet av tekniska lösningar som elflyg och biodrivmedel samt ekonomiska styrmedel för att åstadkomma önskad utveckling.

Information på Almedalsveckan hemsida

Start date:
End date:
Location: Björkanderska, Skeppsbron 24 (Almedalsveckans)