Nordisk Energiforskning på Almedalsveckan

Vilken energiforskning behövs för ett koldioxidneutralt Norden?

En deklaration om ett koldioxidneutralt Norden undertecknades vid det nordiska statsministermötet om klimat i Helsingfors den 25 januari 2019. Frågan är hur forskning om energi och klimat kan medverka till att uppnå deklarationens mål.

Utökad information om evenemanget

Syftet med seminariet är att skapa ett forum för dialog om intresse och motiv för samnordisk forskning för ett koldioxidneutralt Norden. Vilka insatser lämpar sig bäst att genomföra gemensamt i Norden?

Mer info

Start date:
End date:
Location: Hästgatan 2