Norges energidager

Energisektoren står ovenfor store endringer i framtiden når bransjen skal legge om til mer bærekraftige energikilder. Norden blir ansett å ligge i front når det kommer til fornybar energi, og blir av mange sett på som Europas grønne batteri. Men i hvilken grad stemmer det at strøm fra Norden kan bidra til den storstilte omleggingen fra fossil til fornybar energi som skjer i Europa?

De nordiske landene har ligget i forkant av Europa i utviklingen av et velfungerende energimarked over landegrensene. Men er kraftmarkedet i Norden best i klassen, og er vi best på å samarbeide over grensene? Hva går det nordiske samarbeidet egentlig ut på? Eksisterer det et nordisk fortrinn, eller har EU tatt oss igjen?

De nordiske landene har lang erfaring i å samarbeide, og det nordiske samarbeidet er viktig for vårt felles nordiske energimarked. Regionale samarbeid formaliseres nå også gjennom EU-regelverk og blir viktigere i prosessen mot et felles europeisk marked. Hvordan skal vi klare å videreutvikle det nordiske samarbeidet innenfor disse nye rammene?

Læs mere her: https://www.nve.no/nves-motekalender/norges-energidager/

Start date:
End date:
Location: Holmenkollen, Oslo, Norway