Ny vår for nordisk samarbeid?

Den europeiske energipolitikken har et økende fokus på regionalt samarbeid. Norden har lenge hatt et tett samarbeid på energifeltet, og de nordiske landene var på nittitallet ledende innenfor utviklingen av kraftmarkedene.  Men er kraftmarkedet i Norden best i klassen, og er vi best på å samarbeide over grensene? Eller er de store omveltningene som kraftbransjen nå står overfor en indikasjon på at Norden har gått fra å lede til å sinke markedsutviklingen?

PF Energi spør om nordisk samarbeid fortsatt er relevant for norske aktører i kraftbransjen? Hvilke utfordringer står man overfor i praksis og hvilke gevinster er det å hente? PF Energi ønsker velkommen til debatt.

Nordisk Energiforskning vil bl.a. fortelle, hvordan den stiller seg til Ollilas rapport “Nordic Energy Co-operation Strong today – stronger tomorrow” og rapportens tydelige budskap om tettere nordisk samarbeid på energifeltet.

Påmeldingsfrist: 16. november kl. 10.00 på http://www.polyteknisk.no/moter/ny-var-for-nordisk-samarbeid/

Start date:
End date:
Location: Håndverkeren, Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo