Swedish Launch of Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Programme

The official launch of the Nordic ETP will take place in Stockholm on the 23rd of May. Swedish Energy Minister Ibrahim Baylan will be joined by Kamel Ben Naceur of the IEA and various other engaging speakers to discuss the findings. The event will be in English for the first half and Swedish for the second half. Further information in Swedish below.

Inbjudan till lansering: Nordic Energy Technology Perspectives 2016 – cities, flexibility and pathways to carbon-neutrality (IEA/Norden)

Tid: 23 maj, 12.30-16.00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Välkommen till ett seminarium om möjliga vägar för energiteknikutvecklingen i syfte att nå ett koldioxidneutralt samhälle i 2050. Ett samarbetsprojekt mellan nordiska forskare och International Energy Agency (IEA) har tagit fram en särskild nordisk upplaga av IEA:s flaggskeppspublikation Energy Technolgy Perspectives.

Lanseringen i Sverige är första chansen att ta del av fördjupade insikter och diskussion om det nordiska energisystemet. Mer effektiv energianvändning i städer med integrerade lösningar för byggnader och transporter samt integreringen av en större andel förnybar energi i elsystemet är två nyckelutmaningar för Norden. Teknikutveckling går i rekordfart där ökad kunskap om utveckling av olika tekniker är essentiell för att på ett mest kostnadseffektivt sett nå klimatmålen. Den tidigare nordiska upplagan 2013 visade att ett koldioxidneutralt Norden är möjligt till 2050 (se www.nordicetp.org). I 2016 års upplaga visas hur ett sådant resultat bäst kan nås. Lanseringen är ett utmärkt tillfälle att ta del av nordisk och internationell forskning samt delta i diskussionen för hur vi går vidare.

Välkommen!

Start date:
End date:
Location: Stockholm