Swedish Launch of Nordic Energy Technology Perspectives

Näringsdepartementet inbjuder härmed tillsammans med den internationella energiorganisationen IEA, Nordisk Energiforskning och Statens energimyndighet till presentationen av studien Nordic Energy Technology Perspectives (NETP).

IEA har tillsammans med Nordisk energiforskning och nordiska forskargrupper genomfört ett projekt kallat Nordic Energy Technology Perspectives (NETP). NETP utgör en fördjupning av IEA:s arbete med Energy Technology Perspectives, vilka utkommer vartannat år.

NETP är den första regionala delstudien som IEA genomför genom externt samarbete. Den använder IEA +2°C scenario, men också det mer ambitiösa scenariot med hur Norden ska nå sina 2050-mål som region betraktat.

I början av 2013 presenterar IEA och NEF resultaten vid arrangemang i de olika nordiska huvudstäderna. Presentationen vänder sig till näringsliv, branschorganisationer samt myndigheter och departement inom energisektorn.

Ni är varmt välkomna till den svenska presentation som sker måndagen den 11 februari, 9:30-12:15 i Rosenbad konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm.

Mera information om rapporten finns här.

Start date:
End date:
Location: 9:30-12:15, Rosenbad konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm