Teknologisk møteplass: Biodrivstoff og annen bioraffinering

Teknologisk møteplass fortsetter med dette sin seminarserie der hovedhensikten er å etablere arenaer der forskningsmiljøer og næringsaktører kan møtes for innsikt i hverandres

  • forskningsresultater
  • teknologiske utfordringer
  • teknologiske løsninger
  • kommersielle ambisjoner

Hensikten er å øke gjensidige innsikt for å skape grunnlag for nye konstellasjoner enten i form av forskningsprosjekter eller forretningsutvikling.

Besøk website

Start date:
End date:
Location: Oslo, Norway