Temafrokost om tiltak mot NOx

NOx er en giftig gass som dannes ved forbrenning av fossilt brensel. I flere norske byer overstiges grenseverdien hver vinter. Fremtidig utbygging og fortetting i urbane strøk vil kreve større arealer med faste dekker. Et bidrag kan være å benytte dekker med NOx-reduserende egenskaper.

 • VELKOMMEN – ved Jørn-André Hammer, Adm dir. i Asak Miljøstein
 • NORGE VERST I EUROPA PÅ NOX: Setter folkehelsen på spill i Oslo og Bergen.
  – ved Olaf Brastad, seniorrådgiver industri og avfall i Bellona
 • FRA GRÅTT TIL GRØNT: Hvordan bruke innovasjon og anskaffelser for å skape grønn næringsutvikling?
  – ved Marianne Rist-Larsen Reime, prosjektleder i OREEC
 • FOTOKATALYTISKE VIRKEMIDLER: Ny, grønn teknologi for reduksjon av NOx i byer.
  Erfaringer med bruk av ClearNOx i Europa.
  – ved René Kierstein, fagansvarlig i Stein og Veg AS
 • BÆREKRAFTIGE UTEROM I PRAKSIS: Klimavennlige løsninger for moderne byutvikling.
  – ved Stein Wikholm, anleggsgartner tilsluttet NAML
Start date:
End date:
Location: Sentralen, ”Produksjonsrom 1”, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo