Bilpoolsboom – så går det till

Syftet med denna PM är att öka förståelsen för vilken roll bilpooler kan spela för att nå de nationella och överstatliga hållbarhetsmålen, med fokus på det svenska sektorsmålet för transportsektorn till år 2030, och hur denna potential förverkligas. Särskild tyngdpunkt läggs på vad offentlig sektor kan göra, dels i form av nationella, regionala och lokala beslut, dels som stor aktör med många anställda och många fordon.

Author: Nicklas Steorn, Mattias Goldmann, Fores
Publish date: 2017-05-30
Language: Swedish

Sign up for our newsletter