Handlingsprogram for det nordiske energipolitiske samarbejde 2010-2013

Det nordiske energisamarbejde har de sidste år bygget på handlingsplanen for det nordiske energisamarbejde for perioden 2006–2009. Der var fokus på det nordiske elmarked, vedvarende energi og energieffektivitet, energi i tyndt befolkede områder og Norden i globalt perspektiv.

Med det nye program evalueres arbejdsgruppernes aktiviteter og på baggrund af konklusionerne vil deres mandat blive fornyet. Det program der her præsenteres, prioriterer fortsat elmarkedet, vedvarende energi, energieffektivisering, energi i tyndt befolkede mråder og internationalt samarbejde. Desuden fokuseres der på forskning og teknologiudvikling- fremskridt på det område har stor betydning for energiforbrug og udvidet anvendelse af vedvarende energi.

Author: Nordisk Ministerråd
Publish date: 2010-11-06
Language: Danish

Sign up for our newsletter

Nordic Energy Research (NER) collects and processes personal information via its web page nordicenergy.org and other domains that Nordic Energy Research has registered for its various programs and activities.  Personal information is provided on a voluntary basis when visiting these web pages. The processing of personal information in connection with the services we offer, such as subscribing to newsletters and events, is done with the consent of the user.  We do no share user information with any third parties without the express permission of the user. Lundgren + Lindqvist AB provides operational and maintenance services to nordicenergy.org.   Lundgren + Lindqvist acts as a data processor for the NER, and it is only NER and Lundgren + Lindqvist who have access to the information. The company MailChimp delivers the solution for these newsletters and acts as a data processor for Nordic Energy Research in accordance with the agreement we have made with them. In order to send e-mail to the right recipient we must save your name and e-mail address. We may also save other information you choose to provide, such as organisation and work title. This information is stored in the MailChimp database. We will not share your information with third parties without your express permission, and we delete your information when you end your subscription. We will use the information only to manage the sending of newsletters or event invitations. You must unsubscribe, via the link in the newsletter or on the mailchimp website, if you no longer want to receive newsletters.