Handlingsprogram for det nordiske energipolitiske samarbejde 2010-2013

Det nordiske energisamarbejde har de sidste år bygget på handlingsplanen for det nordiske energisamarbejde for perioden 2006–2009. Der var fokus på det nordiske elmarked, vedvarende energi og energieffektivitet, energi i tyndt befolkede områder og Norden i globalt perspektiv.

Med det nye program evalueres arbejdsgruppernes aktiviteter og på baggrund af konklusionerne vil deres mandat blive fornyet. Det program der her præsenteres, prioriterer fortsat elmarkedet, vedvarende energi, energieffektivisering, energi i tyndt befolkede mråder og internationalt samarbejde. Desuden fokuseres der på forskning og teknologiudvikling- fremskridt på det område har stor betydning for energiforbrug og udvidet anvendelse af vedvarende energi.

Author: Nordisk Ministerråd
Publish date: 2010-11-06
Language: Danish

Sign up for our newsletter