Muligheter for fornybare energisystemer og hydrogenteknologi i Vest-Norden – Energiplanlegging og systemstudier

Projektet er opdelt i to dele. Den første delen – Energiplanlægning omfatter en kortlægning af den eksisterende energisituation i Grønland, Island og Færøerne samt en mere detaljeret kortlægning og vurdering af alternative forsyningsmuligheder for udvalgte lokaliteter. Anden del omfatter teknisk/økonomisk systemudvikling af kombinerede systemer med vedvarende energi/hydrogen/diesel.

Author: Lemgart, Marie Louise et al.
Publish date: 2004-01-12
Language: Norwegian

Sign up for our newsletter