Sammandrag Energisystem i glesbygd

Rapporten syftar till att ge en översikt av energiförsörjningen i några valda glest befolkade områden i Norden, med fokus på småskalighet och omställning till hållbara energisystem.

Author: Nordisk Energiforskning
Publish date: 2011-01-12
Language: Swedish

Sign up for our newsletter