…för klimatet, näringslivet och politiken, skriver Mattias Goldmann, vd Fores, för norska Energi og Klima i en krönika.

Sverige står för 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkande utsläpp, så lite så att det inte ens skulle märkas om utsläppen teoretiskt nollades i detta nu. När den politiskt tillsatta miljömålsberedningen, som ansvarat för att ta fram Sveriges klimatmål, insåg detta, drog de gemensamt en radikal slutsats. Med så små utsläpp är det ingen idé att vara hyfsat duktig; det enda sättet för oss att göra skillnad är att vara bäst, att ha en så snabb klimatomställning att andra länder vänder sig till oss för att få inspiration och köpa lösningar.

Denna insikt delar vi med Danmark, som redan på sjuttiotalet bestämde sig för att bli världsbäst på vindkraft och nu har detta som sin främsta exportgren, och Norge, som trots att man inte har någon betydande fordonsindustri bestämde sig för att bli världsbäst på elbilar och nu är det enda landet i världen där «vanligt folk» kör elbil.

Läs artikeln i sin helhet